top of page
koliartspace-logo.png

Evcilleşmemiş//Untamed

Evcilleşmemiş / Untamed Mitolojik Soruların Silas’ın Bedeninde Yeniden Sorulduğu Bir Karşılaşma Susan Silas’ın “Evcilleşmemiş” sergisi, 15 Nisan / 30 Nisan 2022 Tarihleri arasında “Senkron Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında KOLİ Art Space’de Açılıyor ! New York’ta yaşayan Macar asıllı sanatçı Susan Silas’ın üç videosundan oluşan “Evcilleşmemiş / Untamed” sergisi “Senkron Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında Koli Art Space’de gösterilecek. Sergide yer alacak videolar; Leda and the Swan, Aging Venus ve Sleeping Aphrodite mitolojilerdeki sürekli yaşanan karmaşıklığı ve bunun Batı Kültürü ile etkileşimini yansıtmaktadır. Leda Pompeii’deki ayakta kalan mozaiklerde, antik heykellerde, Michelangelo’nun resimlerinde ve 20.yy fotoğraflarında ortaya çıkıyor. Tahammül ettiği hayvansallığın yasadışı bir tasviri mi? Ya da güzelliğiyle Troya Savaşına neden olan Helen'in annesi olduğu için mi? Zeus bir kuğu kılığına bürünüp Leda’yı baştan çıkarıp tecavüz etmeye çalışır. Neden bir tanrı yerine kuğu kılığına girip Leda’yı baştan çıkarıp tecavüz etmenin daha kolay olduğu hiçbir zaman açıklanmıyor. Video, derine dalmak için bir kadın (ve yaşlanan bedeni) öne sürüyor, fakat kuğu tamamıyla bencil ve narsist bir şekilde tüylerini yalıyor. Hangi aktörün av hangisinin avcı olduğunu belirsizleştiren bir sahne yaratıyor. Afrodit Roma için ne ise Venüs de Yunanistan için aynıdır: aşk, güzellik, arzu ve seksin tanrıçası. Aging Venus işinde Venüs’ü yaşlanan bir kadın bedeni temsili olarak öne sürmek ne anlama gelir? Medyada fazlasıyla yayınlanan çıplak kadın imgesine rağmen, aralarında yaşlanan kadınlara rastlamak çok nadirdir. Hermaphroditus, Hermes ve Afrodit’in oğludur. Hermaphroditus peri olan Salmacis’in kendisi ile yakınlaşmak istemesini reddetmesi üzerine, Salmacis bedenlerini birleştirmek için Zeus’un peşine düşer. Louvre ve Uffizi müzesinde sergilenen Uyuyan Afrodit’in mermer heykelleri bu birleşmiş iki bedeni temsil eder. Şaşkınlık, güzellik ve gücü tasvir eden bir bedendir. Heykel, yalnızca zevk içerisinde birleşen aşıkların deneyimlerine değil, aynı zamanda yeni doğmuş bir bebeğe ona daha isimlendirilmeden önce bile atanan erkek ve kadın sınırlarına meydan okuyarak, bedenin cinsiyette akışkan olarak yeniden çerçevelenmesini anlatıyor. Sleeping Aphrodite videosu; heykeldeki bükümlü duruşu benimseyerek, bedeninin sınırlarına karşı bir başkaldırıdır.

birbirimizin_huzurunda_poster_35x50.jpg

Birbirimizin Huzurunda

Kürat.rlüğünü Melis Bektaş’ın üstlendiği “Birbirimizin Huzurunda” , yaşamın güvencesizlik ve kırılganlık içinden duyumsandığı bir zamanda beden ve kırılganlıkları bıraktığımız açıklıklar ve bağlantılar üzerinden yorumluyor, bize ait olduğunu hissettiğimiz ve bize ait olmayan bir dizi bakış

açısıyla karşılaşılan bir alan yaratıyor.

 

Sergide beraber co., Pelin Çağlar, Umut Erbaş ve Mihriban Tandoğan sanatsal pratiklerinin genelindeki performatif ihlal; geçişlilik, geçicilik ve katmanlılığın yanı sıra beden, coğrafya, kültür, kimlik ve zihne dair yaşanabilirliği ve yaralanabilirliği ele alış biçimleriyle bir araya geliyorlar. Başkaları tarafından, bilinen ve bilinmeyen, uzak ve yakın, sosyal normlara göre, tarihsel olarak belirli koşullara göre şekillenen, sosyal ve politik kuruluşlarca ve çevresel faktörler tarafından hep yeniden inşa edilen beden serginin çıkış noktası. Bedenin kamusallığını düşünürken, "Birbirimizin Huzurunda’’ isminde birliktelik ihtimalini, birbirimiz olma fikrini sorunsallaştırıyor ve

tartışmaya açıyoruz. Canlı bir paradoks ve yeni toplumsal ontoloji ihtiyacı içinde devam eden tartışmalar sergide fotoğraf, video ve resim üzerinden kırılganlığın ve yaralanabilirliğin izlerini sürüyor.

Beraber co., Pelin Çağlar, Umut Erbaş ve Mihriban Tandoğan işlerinden oluşan "Birbirimizin Huzurunda" Sergisi Açılışı: 12 Mart 2022 saat: 16:00/21:00 arasında ve Sergi konuşması: Serginin Küratörü Melis Bektaş eşliğinde 19 Mart 2022 saat: 15.00’te gerçekleşecektir. Sergi: 12 Mart / 2 Nisan 2022 tarihleri arasında; Pazar, Pazartesi ve Salı günleri hariç 13:00/18:00 saatleri arası gezilebilecektir. Sanatçı Konuşması: Serginin kürat.rü Melis Bektaş eşliğinde 19 Mart 2022 saat:15:00’te gerçekleşecektir. KOLİ Art Space; “Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022” kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.

Küratörlüğünü M. Wenda Koyuncu’nun Üstlendiği Gülen Eren’in Kişisel Sergisi “Ayaklarımın Altındaki Toprak”, 5 Şubat / 26 Şubat 2022 Tarihleri Arasında, KOLİ Art Space’de İzleyiciler İle Buluşuyor !

 

Bütüncül Bir Dünya İmgesini Oluşturmanın İmkansızlığı Üzerine Bir Davet

Sanatçı: Gülen Eren

Küratör: M.Wenda Koyuncu

Ayaklarımın altındaki toprak…; insan belleğini yaralı bir haritadan ibaret kılan, ruhsal dünyası üzerinde kederli oyuklar açan çeşitli toplumsal, siyasi ve psikolojik halleri bir araya getiriyor. Gülen Eren’in son yıllardaki üretimlerinden oluşan sergi bütüncül bir dünya imgesini oluşturmanın imkandışılığını sorgulamaya davet ediyor.

 

*Birhan Keskin’in Karıncalar adlı şiirinde geçen ‘’ayaklarımın altındaki toprak…’’ dizesine atıfla bir araya gelen çalışmalarda Eren, sanki gelip konuşmaya sığınmış, ahrazlıktan kurtulmaya çalışıp bütün bir varlık olmaya çalışanın konuşmasına bir perde aralıyor.

Ayaklarımın Altındaki Toprak

Gülen Eren’in farklı disiplinleri bir arada kullandığı “Ayaklarımın Altındaki Toprak” sergisi, 5 / 26 Şubat 2022 tarihleri arasında KOLİ Art Space’de izlenebilecek, ayrıca 19 Şubat 2022 saat: 15.00’da Küratör M.Wenda Koyuncu eşliğinde sanatçı konuşması gerçekleşecektir.

Sergi: 5 Şubat / 26 Şubat 2022 tarihleri arasında; Pazar, Pazartesi ve Salı günleri hariç 13:00/18:00 saatleri arası gezilebilecektir.

Sanatçı Konuşması: Küratör M. Wenda Koyuncu eşliğinde 19 Şubat 2022 saat:15:00’da gerçekleşecektir.

@3deartstudio üretim ve destekleri için teşekkürler.

 

KOLİ Art Space; “Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022” kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.

tum_sular_catlagini_bulana_kadar.webp

TÜM SULAR ÇATLAĞINI BULANA KADAR

Ateş Alpar, bu performansında, suyu ve bakışı odağına alarak çifte bir arayışın peşinde hem suyun hem de bakışın önüne çekilmiş bentlerin ötesine nasıl geçilebileceğini soruyor. Çatlağını arayan suyun ve aynada kendi imgesiyle karşılaşan bakışın kesişiminde, insanın sadece kendisine bakarak değil, tam da kendisinden öteye bakarak, aynada sadece kendini değil, çerçevenin kenarlarından sızanları da görerek yüzleşmesinin imkânını sorguluyor. Her 19 Ocak'ta biraz daha çoraklaşan ve çatırdayan topraklarda, seyircileri kendi sorularına, suyun çatlağı, bakışın hakikati arayışına ortak olmaya; bakmaya, görmeye ve hissetmeye davet ediyor.

hadi_bana_gecelim_poster.jpg

HADİ BANA GEÇELİM

KOLİ Art Space’de, 8 Ocak / 29 Ocak 2021 Tarihleri Arasında, Yılın İlk Sergisi Açılıyor!Bedenin kuir temasına kapı açan bir davet!AHMET RÜSTEM EKİCİ * ATEŞ ALPAR * HAKAN SORAR * MERT ÇAĞIL TÜRKAY“Hadi Bana Geçelim”, izleyeni, sanatçıların kişisel deneyimlerinden oluşan hikâyelerle örülü bir tahayyül alanına davet eder. Özel alana olan bu davet, kimi zaman kamusal alanda “buluşturamadıkları” beden imgesinin izini sürer kimi zaman da potansiyelinin ötesinde, direnişe doğru ilerleyen bir etki bırakır.İz, temas ve bellek kavramları etrafında dolanan bu sergide; kültür tarafından şekillendirmiş bellek, bireysel izler karşısında aldığı konum ile bedene dair yeni bir sorgulama alanı açar. İz, sadece bir sembol olarak ortaya çıkmaz, kuir bir ivme ile çıktığı yolda bedenin toplumsal bellekteki yerini de irdelemeye başlar. Bu bireysel izler kuirleri birbirine nasıl bağlar? Sergide sanatçılar bedeni, izlerin oluşturduğu bellek neticesinde bir oyun alanına çevirirler. Yara izleri, ten ve hafıza, terminoloji ve kültürel travmalar üzerinden bir beden okuması sunarlar. Günlük nesneleri ve çeşitli materyalleri de pratiklerine dahil ederek basmakalıp kontrolleri aktif bir biçimde aşıp yenilikçi kuir formlar ortaya koyarlar.

IOL_Poster_B3.jpg

Sergi ve müzik etkinlikleri, Goethe Institut İstanbul ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün 60. yılı anısına oluşturulan Gurbette Hasret projesinin birer parçasıdır. Sergi: 17 Aralık / 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 13:00/18:00 saatleri arası gezilebilecektir. Müzik etkinliği: Sound Talk ve “dinleme partisi” Ladies on Records ve DJ İpek ile 25 Aralık 2021, saat 19.00’de KOLİ Art Space’de.

GURBETTE HASRET
INTIMACY OF LONGING

Gurbette Hasret, Hasretin Müzikal İfadesinin Anılardaki Karşılığının Hikayesi KOLİ Art Space, 17 Aralık / 31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında, Türkiye’den Almanya’ya Göç Eden Kadınların Öykülerini Müzik Aracılığıyla Anlatan Gurbette Hasret Projesi Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor. Gizem Winter // Ladies on Records Sergi ve müzik etkinlikleri; Gurbette Hasret; özlemin, kişisel değişim ve dönüşümün hikayesidir. İllüstrasyonlar ve müzikal hikaye anlatıcılığı bu zorlu ve mücadele dolu öyküye eşlik eder. Kornelia Binicewicz (Ladies on Records), Türkiye’den Almanya’ya göç eden kadınların duygusal yaşantılarına odaklandı ve kişisel özlem anlatılarını dinledi. Kadınların biyografik ve müzikal anıları, zorlu bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmelerine yardımcı olan şarkılara işlendi. Gizem Winter da göçün bireysel ve müşterek deneyimlerinden çıkan hikayeleri resimledi. Böylece, bir illüstratör olarak Gizem Winter’ın göç eden kadınların anılarından yola çıkarak ürettiği illüstrasyonları ve bir antropolog olarak Kornelia Binicewicz’ın bu kadınlarla yaptığı röportajları “Gurbette Hasret” projesinde bir araya gelerek, kadın göçünün anlamlı anlarını yakalamaya çalışan kayıtlar oluşturdu. Gurbette Hasret sergisi, 17- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında KOLİ Art Space’de izlenebilecek ve 25 Aralık 2021 saat 19.00’de Ladies on Records ve DJ İpek eşliğinde Sound Talk ve “dinleme partisi” gerçekleşecektir.